Όροι Χρήσης

Ι. Γενικά
Η ιστοσελίδα «www.silianna.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της επιχείρησης Ιωαννα Μιχ. Παπαδοπουλου, με τον διακριτικό τίτλο «Σιλιάννα» (εφεξής η «Επιχείρηση»). Η Επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της στην φυσική έδρα της στο κατάστημα επί της οδού Βουλής 7 (εντός Στοάς Μπολάνη), Σύνταγμα, 105-62, Αθήνα , ΑΦΜ: 045343888, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΜΗ: 178951000, ΤΗΛ: 2103227872, email: tsthemis@otenet.gr ,και μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ιδιοκτησίας της.


Προτού περιηγηθείτε στο παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που διέπουν τη χρήση του και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Με την επίσκεψη, την τοποθέτηση παραγγελίας, την εγγραφή ή εν γένει τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.silianna.gr τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει γνώση των παρακάτω όρων χρήσης και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.


ΙΙ. Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος «Silianna.gr»


Α. Γενικοί όροι

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης ή χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση αυτής σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Επιχείρηση.


Η παρούσα ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Συναλλαγές από ανήλικα άτομα δεν επιτρέπονται.


Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της και προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης είναι πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη ή να αλλάξει ή να ενημερώσει την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου, τα χρώματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη μπορεί να το επιστρέψει σύμφωνα πάντα με τους όρους που ισχύουν για τις επιστροφές.


Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της, δεν εγγυάται ωστόσο ότι οι λειτουργίες αυτού ή των διακομιστών θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες σφαλμάτων, ιών ή άλλων παρεμφερών στοιχείων. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για απώλειες, τεχνικά προβλήματα και φθορές κάθε είδους που θα προκληθούν στον χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας.


Β. Τροποποίηση – Ισχύς όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναθεωρήσει, εξειδικεύσει ή καταργήσει τους παρόντες όρους μονομερώς, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους παρόντες όρους κατά διαστήματα για τυχόν αλλαγές.


Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των νομισματικών ισοτιμιών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της.


Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους δεν επηρεάζει το κύρος και την ισχύ και των υπολοίπων.


Γ. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε εν γένει χρήση της ιστοσελίδας εν συνόλου ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.


Δ. Cookies
Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, την αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας, καθώς και για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που αυτός συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον κάθε χρήστη προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του.


Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία Cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου της Επιχείρησης.
Με την χρήση της ιστοσελίδας www.silianna.gr αποδέχεστε την χρήση Cookies με συγκατάθεση στην αντίστοιχη επιλογή.
Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, μέσω του internet browser που χρησιμοποιείτε.


Ε. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας της και να τηρεί τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούν οι χρήστες χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και μόνο για λόγους που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, για την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων πώλησης ή την εκτέλεση επιστροφών.


Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητα δεδομένων των χρηστών κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, πρόσβασης σε αυτό ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του ή διόρθωσης δεδομένων και πληροφοριών και τροποποίησης των ως άνω στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.


Με την εγγραφή του ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του αποκλειστικά για την κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών στοιχείων του.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη της Επιχείρησης κυρία Ιωαννα Παπαδοπούλου (email : tsthemis@otenet.gr ).


ΣΤ. Ανωτέρα Βία
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αθέτηση των παρόντων όρων, αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεων της που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως τέτοια νοούνται οι απεργίες, διαδηλώσεις, ταραχές, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ενέργειες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες, επιδημίες, πανδημίες, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες ή άλλη φυσική καταστροφή κλπ. Η Επιχείρηση θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εντός ευλόγου διαστήματος από την παύση/άρση του λόγου ανωτέρας βίας.


Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια

Η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε γεννηθεί από την χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος μεταξύ της Επιχείρησης και χρήστη αυτής, θα καταβάλλεται προσπάθεια για την φιλική, εξωδικαστική διευθέτηση αυτής. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής διευθέτησης, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.


Η. Παραγγελίες


1.Τρόπος καταχώρισης – Συναίνεση

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης, μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Ο πελάτης οφείλει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στην φόρμα παραγγελίας. Η καταχώρηση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολο τους. Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail
Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη παραδίδεται κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος.


2.Διαθεσιμότητα προϊόντων – Τιμές
Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, ο πελάτης ειδοποιείται τηλεφωνικα και έχει την επιλογή είτε αγοράς άλλου παρόμοιου προϊόντος είτε ακύρωσης της παραγγελίας του και επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία μεταξύ άλλων και εάν έχει τιμολογηθεί εσφαλμένα.


3.Τρόποι Πληρωμής
Για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής :


Παραλαβή και εξόφληση από το κατάστημα
Εφόσον επιλέξετε την παραλαβή των αγορών σας από το κατάστημα, μπορείτε να εξοφλήσετε τις αγορές σας κατά την παραλαβή τους, με χρήση κάρτας ή τοις μετρητοίς.


Με πιστωτική κάρτα
Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro.


Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ και με όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας.


Με τραπεζική κατάθεση
Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να παραγγείλετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς, αναγράφοντας ως αιτιολογία το ονοματεπωνυμο σας και τον κωδικο της παραγγελιας και να μας ενημερωσετε τηλεφωνικα η με email, μολις την πραγματοποιησετε. Η παραγγελια εκτελειται την επομενη εργασιμη ημερα της ενημερωσης για την καταθεση και της επιβεβαιωσης της συναλλαγης.
Οι παραγγελιες που δεν εξωφλουνται εντος πεντε (5) ημερολογιακων ημερων, θεωρουνται ακυρες, τα προιοντα αποδεσμευονται και η επιχειρηση δεν δεσμευεται καθ’ οιονδηποτε τροπο.


ALPHA BANK
IBAN : GR6401401140114002320004134
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR4401107140000071440010016
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


EFG EUROBANK
IBAN: GR9802600030000000200767667
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR1601720490005049102095046
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


Σε περιπτωση μεταφορας από άλλη τραπεζα, βεβαιωθειτε ότι το ποσο που καταθεσατε, παραμενει ακεραιο, καθως τα εξοδα μεταφορας από άλλη τραπεζα, επιβαρυνουν τον πελατη.


Με αντικαταβολή

Η πληρωμή γίνεται στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Για την αντικαταβολή επιβαρύνεστε με την προμήθεια που προβλέπεται στον τιμοκατάλογο της αντίστοιχης εταιρείας και διαμορφώνεται ως εξής :
ΕΛΤΑ COURIER : 2,80 Ευρώ
Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) : 3,50 Ευρώ
Μεταφορική εταιρεία – πρακτορείο : Βάσει του τιμολογίου που ορίζει η εκάστοτε εταιρεία.

4. Παράδοση και αποστολή
Για την παραλαβή των αγορών σας μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους :
4.1. Παραλαβή από το κατάστημα της Επιχείρησης
Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας (Βουλής 7, εντός Στοάς Μπολάνη, Αθήνα), μέσω της αντίστοιχης επιλογής κατά την «Ολοκλήρωση της παραγγελίας» σας. Η παραλαβή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει μετά από μία εργάσιμη ημέρα και κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης.
4.2. Παράδοση στον χώρο σας Η Επιχείρηση αναλαμβάνει παραδόσεις αποκλειστικά εντός Ελλάδας και Κύπρου. Δωρεάν μεταφορικά παρέχονται ΜΟΝΟ στην Ελλάδα για αγορές άνω των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.
Οι παραδόσεις διενεργούνται με τις ακόλουθες μεθόδους:
(α) με courier (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ) για δέματα βάρους (πραγματικού ή ογκομετρικού) μικρότερου των δέκα (10) kg. , κατ’ οικον.
(β) με ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) για δέματα μεγάλου όγκου (π.χ. καπέλα φωτιστικών, φωτιστικά, μικροέπιπλα, πίνακες κ.λπ.). Ο πελατης παραλαμβανει ο ιδιος από το οικειο ταχυδρομικο καταστημα.
(γ) με μεταφορική εταιρεία – πρακτορείο για δέματα μεγάλου όγκου ή βάρους (π.χ. έπιπλα, καθρέφτες, φωτιστικά, πίνακες κ.λπ.) που δεν μπορουν να μεταφερθούν με courier και για την ασφαλέστερη μεταφορά τους.
4.3. Χρόνος παράδοσης
Οι παραδόσεις με courier (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ) γίνονται εντός 1-3 εργασίμων ημερών.
Οι παραδόσεις μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) γίνονται εντός 3 -7 εργασίμων ημερών.
Οι παραδόσεις μέσω μεταφορικής-πρακτορείου γίνονται εντός Αττικής εντός 1-2 εργασίμων ημερών. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ο αγοραστής ενημερώνεται για τον χρόνο παράδοσης κατόπιν επικοινωνίας με την Επιχείρηση.
Ο χρόνος παράδοσης βασίζεται στην πληροφόρηση που παρέχουν οι αντίστοιχες εταιρείες μεταφορών και η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους τους.
Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να επιμηκυνθούν κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων ή περιόδων εκπτώσεων, σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών που υπάρχει επιπλέον φόρτος εργασίας των υπηρεσιών ταχυμεταφορών καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
4.4. Μεταφορικά έξοδα
Τα μεταφορικά έξοδα υπολογίζονται κατά την πληρωμή της αγοράς σας, αναλόγως της επιλεγόμενης μεθόδου μεταφοράς.
Το κόστος μεταφοράς διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρος του δέματος όπως επίσης και τον τελικό προορισμό. Σε περιπτωση μεγαλου βαρους η ογκου παραγγελιας, υπαρχει ειδικη κοστολογηση, για την οποια θα σας ενημερωσουμε τηλεφωνικα.
Η παράδοση με μεταφορικές εταιρείες-πρακτορεία γίνεται κατά κανόνα στην έδρα τους ή “επί πεζοδρομίου”. Παράδοση στο χώρο του αγοραστή είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης με τη μεταφορική εταιρεία και ενδεχομένως με επιπρόσθετη χρέωση.

5. Επιστροφές/Αλλαγες
5.1. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα ο αγοραστής δικαιούται να το επιστρέψει, υπό τον όρο ότι ενημερώσει τηλεφωνικα η με email
την Επιχείρηση εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος. Αν το προϊόν είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, ο αγοραστής έχει δικαίωμα μη αποδοχής και επιστροφής του, με δυνατότητα αντικατάστασής του με άλλο προϊόν της ίδιας κατηγορίας, εφόσον είναι διαθέσιμο ή επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθη και συνοδεύεται από τα παραστατικά πώλησης και τη συσκευασία του ακεραια. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων, επιβαρύνουν αποκλειστικά την Επιχείρηση. Σε περιπτωση που η επιχειρηση διαπιστωσει ότι το προιον δεν είναι ελαττωματικο, διατηρει το δικαιωμα να αρνηθει στον πελατη την αντικατασταση η την επιστροφη χρηματων.
Σε περιπτωση που το προιον φτασει σε εσας κατεστραμμενο ( παρ’ολο που η επιχειρηση φροντιζει για την ασφαλη συσκευασια ), παρακαλουμε να ενημερωσετε την επιχειρηση τηλεφωνικα ( 2103227872) μεσα στις επομενες οκτω (8) ωρες απο την παραλαβη του, ωστε να αναλαβει την ευθυνη. Μετα το περας του οκταωρου, δεν θα μπορει να πραγματοποιηθει η επιστροφη. Απαραιτητη προυποθεση για να γινει δεκτη η επιστροφη ειναι το προιον να βρισκεται στην αρχικη του συσκευασια και να συμπεριλαμβανονται ολα τα παραστατικα που το συνοδευαν. Σε περιπτωση που η επιχειρηση διαπιστωσει οτι δεν ισχυει κατι απο τα ανωτερω, διατηρει το δικαιωμα να αρνηθει στον πελατη την αντικατασταση του προιοντος ή την επιστροφη χρηματων.
Αλλαγες:
Αλλαγες γινονται εντος δεκατεσσαρων (14) ημερολογιακων ημερων από την παραλαβη . Το προιον πρεπει να είναι σε αριστη κατασταση, μεσα στη συσκευασια του και να συνοδευεται από την αποδειξη/τιμολογιο αγορας καθως και τα παραστατικα μεταφορας. Τα εξοδα επιστροφης επιβαρυνουν τον πελατη. Αν δεν πληρουνται οι ανωτερω οροι, το προιον θα επιστρεφεται στον πελατη, με χρεωση του ιδιου.
Επιστροφες/αλλαγες στα ΕΠΟΧΙΑΚΑ και στις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν γινονται δεκτες.
5.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από τη σύμβαση πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης και να επιστρέψει το είδος που αγόρασε εντός 14 ημερολογιακών ήμερων από την ημερομηνία παραλαβής του. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, η Επιχείρηση επιστρέφει στον αγοραστή το τίμημα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εφόσον το προϊόν που επιστράφηκε, καθώς και η συσκευασία του βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατάσταση που το παρέλαβε και συνοδεύεται από τα παραστατικά πώλησης που αποδεικνύουν την συναλλαγή. Τα έξοδα της αρχικής αποστολής δεν επιστρέφονται.
Δεν χωρει υπαναχωρηση σε περιπτωση που ο πελατης επιλεξει παραλαβη από το καταστημα και πληρωμη στο καταστημα. Τοτε η πωληση δεν λογιζεται ως εξ’αποστασεως συμβαση και κατά συνεπεια, δεν ισχυει το δικαιωμα υπαναχωρησης. ( ν. 2251/1994).


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτερα: 10:00 – 15:00
Τριτη : 10:00 – 20:00
Τεταρτη: 10:00 – 15:00
Πεμπτη: 10:00 – 20:00
Παρασκευη: 10:00 – 20:00
Σαββατο: 10:00 – 15:00
Κυριακη Κλειστα


Επικοινωνια
«ΣΙΛΙΑΝΝΑ»
Βουλης 7 ( εντος στοας ΜΠΟΛΑΝΗ)
Συνταγμα 10562 Αθηνα
Τηλ.: 2103227872
Email : tsthemis@otenet.gr