Μπρούτζινες Κατασκευές

Μπρούτζινες βάσεις με κατασκευή επί εκάστου αντικειμένου.