Επισκευές

Δώστε ξανά ζωή στα αντικείμενά σας. Αναλαμβάνουμε:

  • την επισκευή κρυστάλλων και φωτιστικών, καθώς και
  • το τρόχισμα ποτηριών και κρυστάλλων.