Επισκευές & Tρόχισμα Ποτηριών & Κρυστάλλων

Ποτήρι πριν και μετά την επισκευή του
Ποτήρι πριν και μετά την επισκευή του

Κρυστάλλινο διακοσμητικό πριν και μετά την επισκευή του
Κρυστάλλινο διακοσμητικό πριν και μετά την επισκευή του